امروز :
38584770 51 98+  
   

ضرورت قرارگیری کادر پرواز در اولویت دسترسی به واکسن

ضرورت قرارگیری کادر پرواز در اولویت دسترسی به واکسن

اسفند ۱۳۹۸ شیوع کرونا در ایران رسما اعلام شد، این موضوع پیامدهای بسیاری را داشت؛ کادر بهداشتی و پزشکی را در وضعیت قرمز کاری قرار داد و باعث تغییراتی در روند معمولی دیگر مشاغل شد.

صنعت هوانوردی نیز از مشاغلی است که تاثیرات سویی را از این پاندمی بر خود دید، ویروس منحوس کرونا چندین نفر از خلبانان و دیگر کادر پرواز را از ما گرفت، وضعیت پروازها نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفت، پروازهای نجات برای بازگرداندن هم وطنان مانده در دیگر کشورها انجام شد که شرایط بسیار عجیبی را برای کادر پرواز بوجود آورد.

از آن دوران نیز عبور کردیم تعداد مسافران پروازها به 60% ظرفیت هواپیما کاهش پیدا کرد و اجازه خرید بلیط به افرادی که کد ملی آن‌ها در سامانه کرونا وزارت بهداشت ثبت بود داده نمی‌شد.

اگرچه که همه این موارد باعث قوت قلب کادر پرواز بود اما باز هم استرس و فشار کاری ناشی از کرونا روی آن‌‌ها زیاد بوده و هست.

 استرس دچار شدن به این ویروس و تحت تاثیر قرار گرفتن وضعیت سلامتی و موقعیت کاری و فشارهای اقتصادی ناشی از این موضوع از یک طرف و ناقل بودن و بیمار کردن همکاران و خانواده از طرف دیگر از جمله فشارهایی است که به کادر پرواز وارد می‌شوند.

قرار گرفتن چندین ساعته با حدود 100 نفر در کابین هواپیما که یک مکان محصور است، (اگرچه که هوا داخل کابین مرتبا در چرخش است و فیلتر می‌شود) خود یکی از سختی‌های کار کادر پرواز است، مسافران یکبار در روز در معرض این فضا قرار می‌گیرند اما کادر پرواز ساعت ها در محل کار خود حضور دارند و ضمن اینکه در هفته چندین بار با این شرایط مواجه می‌شوند.

حالا که واکسیناسیون آغاز شده و گروه‌های شغلی خاص و در معرض در ارجحیت قرار می‌گیرند آیا بهتر نیست که کادر پرواز نیز در اولویت دریافت واکسن قرار گیرند؟

به هر حال ضروری است تا مسوولین صنعت، ضرورت این امر را برای وزارت بهداشت تبیین نمایند.

 • a1
 • a2
 • a3
 • a5
 • a7
 • l11
 • l12
 • l13
 • l14
 • l8
 • l9