امروز :
38449010 51 98+  
   

3شرط ایجاد ساختار مدیریت یکپارچه تعمیر و نگهداری قطعات هواپیما در کشور

هواپیماسازی

دبیر ستاد توسعه هوایی و هوانوردی معاونت علمی‌ و فناوری ریاست‌ جمهوری گفت: ستاد به دنبال ایجاد ساختار مدیریت یکپارچه تعمیر و نگهداری قطعات هواپیما در کشور به کمک تمام ذینفعان این حوزه است.

به گزارش ایسنا، منوچهر منطقی در خصوص ایجاد ساختار مدیریتی یکپارچه تعمیر و نگهداری قطعات هواپیما، بیان کرد: ایجاد این ساختار در کشور ضروری است و برای ایجاد آن سه شرط لازم وجود دارد.

وی افزود: شرط اول این است که نیازهای این حوزه را شناسایی کنیم که برگزاری نمایشگاه‌هایی در این زمینه و معرفی نیازها و مشکلات موجود می‌تواند راهگشا باشد.

به گفته منطقی، دومین کار، انتقال این نیازها به شرکت‌های دانش‌بنیان است که خوشبختانه تعداد این نوع شرکت‌ها در کشور به حدی زیاد است که می‌توانیم تمام نیازهای داخلی را به کمک آنها مرتفع کنیم.

وی ادامه داد: مرحله سوم اخذ تاییدیه از سازمان هواپیمایی کشور است که هر سه این اقدامات از عهده ستاد توسعه هوایی و هوانوردی برمی‌آید و می‌توانیم هر سه این مراحل را برای توسعه صنعت تعمیر و نگهداری قطعات انجام دهیم.

دبیر ستاد توسعه هوایی و هوانوردی معاونت علمی همچنین تصریح کرد: اگر این ساختار و مدیریت یکپارچه ایجاد شود، دو مزیت دارد؛ یکی اینکه می‌توانیم گزارش‌های ماهیانه از میزان توسعه این صنعت را ارائه کنیم و دیگری اینکه نیازهای این حوزه را به کمک دیگر بخش‌های مرتبط مرتفع می‌کنیم.

 • a1
 • a2
 • a3
 • a5
 • a7
 • l11
 • l12
 • l13
 • l14
 • l8
 • l9