امروز :
38584770 51 98+  
   

سخن مدیر عامل

تكا با پيشينه درخشان ، نامي آشنا در حوزه خدمات صنعت حمل و نقل هوايي بوده و در بخش تعاون نيز داراي موقعيت ويژه و ممتازي است و در تلاش است با گسترش دامنه فعاليتهاي خود در حوزه هاي تخصصي نقش پر رنگ تري را در بخش صنعت حمل و نقل ، گردشگري و اقتصاد تعاون ايفا كند . تمامي سعي و كوشش و هدف ما براين است تا به سهم خود بعنوان عضوي كوچك در راه شكوفايي اقتصاد كشور گام برداريم .

بي ترديد در اين مسير و در عصر حاضر كه شتاب فراوان تغييرات دستيابي به اهداف سازماني را پيچيده تر ساخته ، تداوم حضور مقتدرانه شركت تعاوني كاركنان شرکت ايرتور در عرصه فعاليتهاي اقتصادي ، توجه به لزوم بهره گيري از فناوري اطلاع رساني ، ايجاد پايگاهي براي آگاهي ، آشنايي و بهره برداري اعضاء ، سهامداران و ساير ذينفعان امري بديهي ، ضروري و اجتناب ناپذير به نظر مي رسد .

در همين راستا شركت تعاوني گردشگري و خدمات هواپيمايي كاركنان شرکت ايرتور تلاش نمود پايگاه اطلاع رساني خود را ايجاد و راه اندازي نمايد . شركت تعاوني كاركنان شرکت ايرتور با تاكيد بر تكريم ارباب رجوع و رعايت اصل محوري مشتري مداري ، مي كوشد استفاده از فناوري اطلاعات را به يك ارزش تبديل نمايد . هرچند در اين راه با كمبودهايي روبرو هستيم ، اما اميد داريم با ياري شما عزيزان به اين مهم دست يابيم.

محمدتقي امين يزدي

مديرعامل      

 • a1
 • a2
 • a3
 • a5
 • a7
 • l11
 • l12
 • l13
 • l14
 • l8
 • l9