امروز :
38449010 51 98+  
   

سرمايه گذاري و مشارکت

- خريد سهام شركت سرمايه گذاري رنا .

- خريد سهام شركت سرمايه گذاري پتروشيمي .

- خرید یک قطعه زمین به مساحت 1088 مترمربع واقع در مشهد، بلوار هفت تیر، خیابان گلشن 3 

 • a1
 • a2
 • a3
 • a5
 • a7
 • l11
 • l12
 • l13
 • l14
 • l8
 • l9