امروز :
38449010 51 98+  
   

سرمايه گذاري و مشارکت

- خريد سهام شركت سرمايه گذاري رنا .

- خريد سهام شركت سرمايه گذاري پتروشيمي .

- سرمایه گذاری در مجتمع تجاری آفتاب واقع در مشهد ، خیابان کوشش.

- سرمایه گذاری در مجتمع تجاری آبان پلازا واقع در مشهد ، بلوار هاشمیه.

 • a1
 • a2
 • a3
 • a5
 • a7
 • l11
 • l12
 • l13
 • l14
 • l8
 • l9