امروز :
38584770 51 98+  
   

عناوین خدمات

1- خريد و فروش ؛ اجاره و استيجار هواپيما و موتور و متفرقات و همچنين آلات و وسايل و لوازم يدكي و هرگونه تجهيزات زميني يا هوايي ديگر مربوط به امور هواپيمايي كه مورد نياز و استفاده باشد .

2- ايجاد تاسيسات لازم براي تعمير و نگهداري و بازديد اساسي مربوط به هواپيما و موتور آلات و ادوات ؛ دستگاهها و متفرقات و قطعات آنها و ساير وسايل و تجهيزاتي كه در امر هواپيمايي مورد استفاده قرار مي گيرد .

3- ارائه خدمات هوايي كشوري به ساير اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق پروازهاي اجاره اي دربست (چارتر) در داخل و خارج از كشور .

4- انجام خدمات مربوط به هواپيما و مسافر و بار (هندلينگ) به طور مستقيم و يا واگذاري .

5- برگزاري تورهاي مسافرتي و زيارتي .

6- عرضه خدمات در بخشهاي عمليات ؛ فني ؛ بازرگاني ؛ كترينگ و ... در امور مربوط به هواپيمايي .

7- عرضه خدمات پشتيباني ؛ اداري ؛ مالي ؛ انفورماتيك ؛ تخصصي و مديريتي در زمينه امور توليدي ؛ خدماتي و بازرگاني با استفاده از سرمايه ؛ نيروي كار ؛ مهارت و تخصص اعضاء در امور مربوط به هواپيمايي و صنعت گردشگري .

8- آموزش كاركنان هواپيمايي اعم از پروازي ؛ فني و اداري .

9- ارائه خدمات رفاهي ؛ فرهنگي ؛ آموزش و انتشارات در امور مربوط به هواپيمايي و صنعت گردشگري .

10- انجام امور مشاوره اي ؛ مطالعاتي و تحقيقات كاربردي .

11- انجام خدمات فني و مهندسي و مشاوره اي ساختمان اعم از طراحي ؛ نظارت و اجرا .

12- طراحي و نظارت و اجراي طرحهاي عمراني و صنعتي ؛ مكان يابي و خريد و فروش زمين ؛ ايجاد فضاهاي مسكوني ؛ رفاهي ؛ تجاري ؛ اداري ؛ فرهنگي ؛ پيمانكاري و انعقاد قرارداد و مشاوره با اشخاص حقيقي و حقوقي ؛ احداث مجتمع هاي تفريحي ؛ تفرجگاهي ؛ گردشگري ؛ سياحتي و ورزشي و خدماتي ؛ مكانيكي و الكترونيكي (IT ) و پيستهاي ورزشي ؛ هتل ؛ پارك و فضاي رفاهي و آماده سازي شامل كليه تاسيسات و خدمات زيربنايي (تسطيح ؛ خاك برداري ؛ شبكه آب ؛ برق ؛ گاز و مخابرات و انتقال به اعضاء و غيره ) .

13- تهيه و نصب وسايل مخابراتي و ارتباطي و استفاده از آنها با رعايت مقررات مربوطه .

14- تهيه و عرضه كليه كالاها ، لوازم و خدمات مورد نياز اعضاء .

15- مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت تعاوني ها .

16- سرمايه گذاري و خريد سهام اتحاديه تعاوني مربوطه و يا ساير شركت ها و موسسات عمومي ؛ تعاوني و يا خصوصي .

17- مشاركت دادن اعضاء و خصوصاً مديران تعاوني در دوره هاي آموزشي تخصصي براي ارتقاي سطح توليد و خدمات .

 • a1
 • a2
 • a3
 • a5
 • a7
 • l11
 • l12
 • l13
 • l14
 • l8
 • l9